Konsultacje

Konsultacje indywidualne

Przedstaw swoją sytuację, wspólnie określimy problem i znajdziemy jego rozwiązanie.

Sesje indywidualne w miejscu wyznaczonym przez Ciebie lub za pośrednictwem Skype’a.

Prowadzę konsultacje z zakresu:

  • przygotowania do wystąpienia
  • budowy wizerunku
  • przygotowania prezentacji multimedialnej
  • strategii marketingowej dla Twojej firmy

Podczas pierwszego spotkania wspólnie określimy Twoją sytuację, na podstawie której przygotuję program konsultacji. Kolejne sesje będą skupiały się na rozwiązaniu problemów, wyznaczeniu celów i ćwiczeniu schematów. Pomogą Ci one realizować zadania i wprowadzać rzeczywiste zmiany w Twoim życiu.